Fórum 8D

Přejít na Fórum 8D

Fotogalerie

náhled

Fórum 8D

Fórum 8D je reálný i virtuální prostor, který jsme vytvořili pro projekt
Open dialog a pro další navazující diskusní projekty.

Reálný prostor tvoří malý sál s kapacitou hlediště max 50 osob s velkým kruhovým stolem pro diskutující.

Reálný prostor se prolíná do virtuálního internetového diskusního fóra www.forum.cen­trum8d.cz a pomocí streamingu do živého internetového vysílání. Fórum 8D je interaktivní – každá diskuse je snímána kamerami a online vysílána po internetu pro téměř neomezený počet účastníků. Do diskuse se tedy mohou, prostřednictvím otázek, zapojit diváci v sále i diváci sledující vysílání na internetu. Závěry a výstupy z pravidelných diskusí budou vždy dostupné v textové podobě na diskusním fóru www.forum.cen­trum8d.cz, kde se budou diskuse dále rozvíjet a prohlubovat.


náhled

Open Dialog

… otevíráme diskuse
Open Dialog je nový projekt občanského sdružení 8D zaměřený na diskuse se společným tématem
Kořeny vzdělávání – kořeny myšlení

Záměrem projektu je vhodnými otázkami podpořit a rozvinout diskusi nad základními tématy lidského myšlení, vzdělávání a lidské existence. Do diskusí chceme zapojit širší veřejnost s cílem probudit zejména mladé lidi k odvaze přemýšlet, pracovat na sobě a v rámci svých možností měnit své okolí.

Za nejdůležitější výsledek diskuse považujeme diskusi samotnou, diskusi jako nástroj vzájemné inspirace, rozšíření obzorů a rozvoje osobnosti. Výstupy projektu poslouží jako podklad pro další pravidelné diskuse s účastí široké veřejnosti, jako východiska pro vzdělávací a výchovné programy 8D a věříme, že také přispějí k rozvoji zdravé občanské společnosti.

Pozvali jsme osobnosti různých názorů, postojů, profesí i zaměření – tak, aby výsledná mozaika byla co nejzajímavější, nejobsáhlejší a nejúplnější. Pevně věříme, že i přes tuto rozdílnost najdeme společné kořeny. Kdo jiný, než lidé, kteří v životě něčeho dosáhli by mohl pomoci takovou diskusi otevřít? Myslíme si, že lidé spolu velmi málo diskutují, a ještě méně řeší věci opravdu do hloubky. I děti naším přičiněním velmi rychle zapomínají na důležitost palčivé otázky Proč?… Pojďme se zamyslet, co je vlastně tím společným základem, myšlenkovým kořenem vzdělání, společnosti, Českého národa ? naučili nás ve škole opravdu to podstatné?…


náhled

Témata diskusí

Témata diskusí jsou záměrně volena jako konfrontační prohlášení, tak aby prolomila obvyklou lhostejnost k diskutování a přiměla k zamyšlení nad závažnými otázkami. Názvy témat tak nemusejí být logickými pojmenováním základních kořenů lidského myšlení, ale spíš jakýmsi provokativním nápisem, který v sobě skrývá mnoho otázek.


náhled

Pravda

Pravda je.je Pravda?


náhled

Sebevražda

Sebevražda nic neřeší.


náhled

Češi

Češi?


náhled

Ego

Ego?


náhled

Láska

Láska prochází žaludkem?
Láska spaluje
Láska je chemický proces


náhled

Manipulace

Manipulace přináší výsledky?


náhled

Nenávist

Nenávist je oprávněná?


1-10 | 11-11
> >>

created by Thran | Texy! powerd